Fwi lwi Agwi Fwi Bodo Song Lyrics | Kiranjit Basumatary

Song: Fwi lwi Agwi Fwi
Lyrics: Simang Muchahary.
Vocals: Kiranjit Basumatary.

Official Video

Fwi lwi Agwi Fwi Song Lyrics

Fwilwi agwi fwi Cyclejwng berainw fwi
Fwilwi agwi fwi Cyclejwng berainw fwi
Gari motor gwiya angha jioao… lwi agwi
Town Sohor berainw gwrib jioao
Town Sohor berainw gwrib jioao

Afaya jwngna dahwna
Aiya jwngna ruwathi
Gamiya jwngna Rijabao…lwi agwi
Gari motor gwiya jwngni gamiyao
Gari motor gwiya jwngni gamiyao

Fwilwi agwi fwi Cyclejwng berainw fwi
Fwilwi agwi fwi Cyclejwng berainw fwi
Gari motor gwiya angha jioao… lwi agwi
Town Sohor berainw gwrib jioao

Swngnw Nanga Angkhwo Rwngw na rwnga lwi agwi
Swngnw nanga angkhwo swrni fisala lwi agwi
Bungnw nang angkhwo Gwribni dahwna ruwathini fisala

Fwilwi agwi fwi Cyclejwng berainw fwi
Fwilwi agwi fwi Cyclejwng berainw fwi
Gari motor gwiya angha jioao… lwi agwi
Town Sohor berainw gwrib jioao
Town Sohor berainw gwrib jioao

0/Post a comment/Comments