DIBRUGARH AXOM Lyrics | New Assamese Song by Gitanjali Das

Song credit:

Song: Dibrugarh Axom
Singer: Gitanjali Das 
Music Producer: Pulak Nath
Lyrics & Tune: Paragjyoti Lahon
Official video

Dibrugarh Axom Lyrics

এ নামে নো গিতাঞ্জলী গগৈ লিখো উপাধি (২)
স্কুল নো নগামাটিত তাতে কৰোঁ মাস্তৰনী
গাৱে নো ৰঙাগৰা পষ্ট ওফিচ হল বৰগতপুৰ
জিলা আমাৰ ডিব্ৰুগড়
জিলা আমাৰ ডিব্ৰুগড়, অসম

এ নামে নো জেলেঙা কাই
সদায় নো মেজেঙা খায় (২)
মদৰে ঐ নিচাতে ৰাতি থাকে জঁপিয়াই
গাৱে নো ঠেৰেমিয়া পষ্ট ওফিচ হল বৰগতপুৰ
জিলা আমাৰ ডিব্ৰুগড়
জিলা আমাৰ ডিব্ৰুগড়, অসম

এ দকৈ পথাৰত ঐ জান
ধানে নো দাই আছিলো 
এ দকৈ পথাৰত ঐ জান
এ ধানে নো দাই আছিলো (২)
তলৈ মনত পৰিছিল ইমান
এ এগচি দুগচি ঐ জান
মুঠি নো ঐ বান্ধতে
এ মুঠি নো ঐ বান্ধতে
কঁকালৰ বিষ ধৰিছিল ইমান
এ মনে মনে আহি তই
খামচি ঐ ধৰি লৈ
কৰিছিলি ইমান কৈ
কৰিছিলি ইমান কৈ মৰম
এ নামে নো গিতাঞ্জলী গগৈ লিখো উপাধি
স্কুল নো নগামাটিত তাতে কৰোঁ মাস্তৰনী
গাৱে নো ৰঙাগৰা পষ্ট ওফিচ হল বৰগতপুৰ
জিলা আমাৰ ডিব্ৰুগড়
জিলা আমাৰ ডিব্ৰুগড়, অসম

চিঠি দি পঠিয়াম ঐ জান 
পৰাগৰে হাততে
চিঠি দি পঠিয়াম ঐ জান 
পৰাগৰে হাততে
তৰো দেখোন মবাইল ফোন নাই
এ স্কুলৰ ছুটিতে ঐ জান 
আহিবি মোক নিবলে 
দুয়ো নো পলাই গুচি যাম
ঐ যামে নো গৈ টেঙাখাত
নহয় বৰ বেছি বাট
জিলা আমাৰ ডিব্ৰুগড়
জিলা আমাৰ ডিব্ৰুগড়, অসম
এ নামে নো গিতাঞ্জলী গগৈ লিখো উপাধি
স্কুল নো নগামাটিত তাতে কৰোঁ মাস্তৰনী
গাৱে নো ৰঙাগৰা পষ্ট ওফিচ হল বৰগতপুৰ
জিলা আমাৰ ডিব্ৰুগড়
জিলা আমাৰ ডিব্ৰুগড়, অসম ।।